Hybrid Diplomacy Lab

Ben
Jij
Een
Hybride
Diplomaat
?

Hybrid Diplomacy is de combinatie van traditionele diplomatie en innovatieve diplomatie. Hybrid Diplomacy omvat de samenwerking tussen statelijke en niet-statelijke actoren in een netwerkdiplomatie die naast traditionele diplomaten en regeringen, ook maatschappelijke organisaties en ngo’s, bedrijven, internationale organisaties en andere spelers, plaatsvindt. Hybrid Diplomacy richt zich ook op de meervoudige hybridisaties op het diplomatieke gebied, waaronder diplomatieke praktijken die communicatie in fysieke ruimte en sociale media combineren, die zich bezighouden met crossover-kwesties, en die bemiddelen in de interactievelden van verschillende culturen.

Hybrid Diplomacy richt zich op de meervoudige hybridisaties van diplomatieke praktijken:
Samen met de traditionele diplomatieke kanalen ervaren we de opkomst van zelfredzaamheid
georganiseerde transnationale burgernetwerken.
Naast fysieke ontmoetingen en toegewijde fysieke ruimtes van representatie zoals ambassades, zorgen digitale netwerken voor een revolutie op het gebied van transnationale communicatie.
Samen met de zorg voor de internationale betrekkingen in de longue durée, versnelling en ontwrichtende ontwikkelingen vragen extreem snelle reactie van de respondenten.

Hybrid Diplomacy Lab combineert onderzoek en richt zich op inventieve verkenningen van toekomstige diplomatie.
Hybrid Diplomacy is een ruimte voor internationale interdisciplinaire dialoog en een creatieve uitwisseling over een breed scala aan onderwerpen zoals:

Hoe integreert een hybride diplomatie formele en informele actoren, fysieke en digitale communicatieruimten en verschillende tijdmodi?
Hoe combineer je digitale innovatie in diplomatie met traditionele diplomatieke praktijken?
Hoe introduceer je nieuwe ideeën en integreer je digitale innovatie in grote en inerte organisaties?
Wat kunnen bureaucratische systemen leren van kleine agile organisaties in deze context?

Lezingen
Workshop
Diskussies
18 January 2018

@ Ministerie van Buitenlandse Zaken
Directoraat-Generaal voor Europese Samenwerking (DGES)
Innovatie Team DARE
Den Haag

Welkom
Hermien van Triest
Programma Directeur “Het Nieuwe Werken”
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Inleiding
Thijs van der Plas
Directeur Generaal voor Europese Samenwerking (DGES)
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Concept
Programma ontwikkeling
Introduktie Lezing
Moderatie
Prof. Elizabeth Sikiaridi
Prof. Frans Vogelaar
Hybrid Space Lab

Hybrid Diplomacy Lab is een inspirerende omgeving voor het verwerken van ideeën “zonder de doos”. Het richt zich op Co-Creative Intelligence, de mogelijkheid om problemen op een nieuwe manier in te kaderen en originele oplossingen te genereren. Co-Creative Intelligence schept ruimte voor nieuwe denkprocessen, die de discussie voeden met positieve energie en innovatieve ideeën en mogelijk het vastgelopen debat over migratie doorbreken: Een resetknop voor het debat over migratie!
Het Hybrid Diplomacy Lab is ontwikkeld binnen een programma met als doel het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken te ontwikkelen als een meer open, flexibele en wendbare organisatie. De documentatie van de uitkomst van de workshop door Willemien Brand van Buro Brand werd tentoongesteld op het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken.

ARE YOU A HYBRID DIPLOMAT?

Het Hybrid Diplomacy Lab is een plek waar je vanuit verschillende disciplines in gesprek gaat, op creatieve manier ideeën uitwisselt en vernieuwend samenwerkt aan urgente internationale vraagstukken.

Sommige problemen waar diplomaten mee geconfronteerd worden laten zich niet oplossen binnen de grenzen van een tekst, tablet, afdeling, ministerie, gebouw…of geest. In het Hybrid Diplomacy Lab creëren we een plek waar die grenzen niet bestaan.

Onderwerp van dit eerste lab:   Een ‘reset button’ voor het debat over migratie!
Hoe kunnen we bijdragen aan een evenwichtige discussie over migratie?

De Directeur-Generaal Europese Samenwerking (DGES) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Thijs van der Plas, nodigt je graag uit om hieraan deel te nemen!

DGES en DARE nodigen je uit om hier bij te zijn!

Datum:           donderdag 18 januari 14:00-17:00
Locatie:
          Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten, Prinsessegracht 4, Den Haag

Hybrid Diplomacy Lab is een inspirerende omgeving om ideeën te verwerken “without the box“. Het richt zich op Creative Intelligence, het vermogen om problemen op een nieuwe manier in te kaderen en originele oplossingen te genereren. Het Lab is een ruimte om creativiteit te ervaren als een proces, niet voortkomend uit het individuele genie maar voortkomend uit groepsactiviteit van de deelnemers van het Lab.

Creativiteit wordt als instrument ingezet om andere perspectieven op complexe uitdagingen te ontwikkelen. Creative Intelligence creëert ruimte voor nieuwe denkprocessen, die met positieve energie en innovatieve ideeën de discussie voeden.