#Future Lab

projects

Esthetiek van Instabiliteit

Esthetiek vloeit voort uit het oude Griekse αἰσθάνομαι (aisthanomai, die betekent “ik waarneem, voel, voel”) en staat dus voor de mogelijkheid om Instabilities te waarnemen.
Inclusief onstabiele open dynamische netwerksystemen in onze perceptiebeelden, stellen ons in staat om begrip te ontwikkelen om daarmee te kunnen werken.
Onstabiliteit is het trefwoord van de toekomst. Stabiele systemen, zowel sociaal als natuurlijk, lopen aan hun einde. Dit vraagt om een nieuwe aanpak waarin we de esthetiek van onstabiliteit onze eigen maken door het te zien, te voelen en te scoren. Op deze manier kunnen we nieuwe materiaal- en immateriële structuren ontwerpen die instabiliteit vastleggen en integreren.

Concept Esthetiek van Instabiliteit © Hybrid Space Lab, Berlin, 19 September 2014

Hybrid Institut

Het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) heeft een reputatie opgebouwd als centrum voor alle aspecten van architectuur in Nederland en als grootste architectuurcentrum ter wereld.
Maar de gouden tijden zijn voorbij, het huidige bezuinigingsbeleid dwingt tot herbezinning.
Het NAi moest fuseren met twee andere instituten en gaat nu samen met deze partners nieuwe wegen in het Nieuwe Instituut.

Publikatie Hybride Instituut @ DB Deutsche Bauzeitung, Duitsland, 3 juni 2013

Hybrid Design Institute

De samenvoeging van de drie afzonderlijke Nederlandse instituten voor architectuur, design en media tot een nieuw hybride instituut.
Vandaag vindt een nog radicalere fusie plaats: creatieve productie in haar meest uiteenlopende uitingsvormen – of het nu gaat om muziek, grafisch ontwerp, architectuur, objectontwerp, video, enz. – wordt ondersteund door één enkel instrument, de computer.
Dit universele instrument biedt een brug die deze zeer verschillende creatieve velden met elkaar verbindt.

Publicatie Rebooting Design @ The Design Journal, Volume 15, Issue 4, UK, 5 december 2012

Infodrome

Infodrome is een denktank voor de overheid op het gebied van de informatiesamenleving. De doelstellingen van Infodrome zijn het verkrijgen van inzicht in de maatschappelijke gevolgen van de informatierevolutie, het organiseren en voeden van het maatschappelijk debat over de rol van de overheid hierin, en het adviseren van de overheid met betrekking tot relevante strategische keuzes.

Publikatie & Onderzoek Ruimtegebruik in het Informatie- en Communicatie Tijdperk @ Infodrome, Denktank van de Nederlandse Regering, Den Haag, 1 maart 2000

Virtuele Frictie

Virtual Reality is een instrument waarmee gebouwen en hun omgeving gesimuleerd kunnen worden. Dit instrument dat ontwikkeld is in de Amerikaanse ruimtevaart, wordt steeds meer ingezet bij de communicatie, het management en de marketing in de bouw.

Publikatie Virtuele Frictie @ de Architect, no 29, ten Hagen & Stam bv, Den Haag, 1 juni 1998

news