#Hybrid Space

Hybrid Space focuses on methodologies to explore and develop in an integrated way the fusions of media space and physical place, these hybrid ambivalent spaces that are at the same time analog and digital, virtual and material, local and global, tactile and abstract.

projects

Technologie en de Stad

Prof. Dr. Elphi Nelissen en Prof. Frans Vogelaar verkennen de mogelijkheden van de nieuwe technologie voor de toekomst van de stad. Interview Juni 2018 @ BPD magazine Amsterdam Visie Hoe zorgen we voor kwaliteit van leven in de stad? Hoe kunnen we bereiken dat het milieu geen schade lijdt? En dat we zo gezond mogelijk oud [...]

Virtuele Frictie

De ontwikkeling van Virtual Reality (VR) is sterk verbonden met het verkennen van onbekende gebieden. Virtual Reality, dat vanaf de jaren ’20 langzaam in opkomst is, kwam in 1966 van de grond toen de NASA deze technologie introduceerde voor vlucht-simulatiesystemen in haar ruimtevaartprogramma. Omdat het te duur en te gevaarlijk was om de astronauten in de praktijk te trainen door ze de ruimte in te schieten moesten er methodes ontwikkeld worden waarmee de astronauten in opleiding een gesimuleerde ervaring gegeven kon worden. Hierbij wordt een kleine lichamelijke prikkel die een versnelling stimuleert, gecombineerd met visuele informatie die door de hersenen van de astronauten wordt geëxtrapoleerd en versterkt. Ze werden op deze wijze in een omgeving geplaatst waarmee getraind kon worden voor handelingen in de (echte) ruimte.

Media & Stad

De openbare stedelijke ruimte en de ‘ruimte’ van de communicatienetwerken worden gewoonlijk gezien als kaders voor sociale interactie, die met elkaar concurreren of elkaar uitsluiten. De traditionele functies van de stedelijke buitenruimte worden overgenomen door telecommunicatie netwerken. De in‑ en output van de kanalen hiervan worden steeds meer in de private binnenruimtes gesitueerd.

Media Babies on Chanel no.5

Hoe telecommunicatie en de stad interageren. Een concept voor een digitale openbare structuur voor de stad Londen

Idensity®

Om de fusies, de superpositie en de interacties van media en ‘echte’ architecturale / stedelijke ruimtes te begrijpen, vervangt de nieuwe term ‘idensity®’ de verouderde conventionele termen van ruimtelijk onderscheid.

news

Technology & The City

Prof. Dr. Elphi Nelissen en Prof. Frans Vogelaar verkennen de mogelijkheden van de nieuwe technologie voor de toekomst van de stad.

Hybrid Man

Max Urai interviewt professor Frans Vogelaar, die professor voor hybrid space is op de Kunsthochschule für Medien in Keulen.