#Hybrid Space

Hybrid Space focuses on methodologies to explore and develop in an integrated way the fusions of media space and physical place, these hybrid ambivalent spaces that are at the same time analog and digital, virtual and material, local and global, tactile and abstract.

projects

Idensity®

De term ‘Idensity®’ is een conceptueel instrument voor het onderzoeken en ontwikkelen van ruimte in het informatie- en communicatie tijdperk.
Om de versmeltingen, de superpositie en de interacties van ‘virtuele’ media en ‘echte’ architecturale en stedelijke ruimtes te begrijpen, vervangt de nieuwe term Idensity® de verouderde conventionele termen van ruimtelijk onderscheid.

Concept & Onderzoek Idensity® © Hybrid Space Lab, Berlijn, 5 mei 2011

reBoot

Gedurende een week, van 18 tot 25 oktober 1999 gaat een boot als drijvend medialaboratorium op weg van Keulen naar Rotterdam en Amsterdam over de Rijn; de rivier die bij uitstek de verbondenheid van beide landen symboliseert.
reBoot daalt de Rijn af en opent een experimenteel hybride platform voor de uitwisseling van standpunten en perspectieven, het voortdurend verleggen van grenzen tussen kunst, media en geluid en hun verbinding met onderwerpen als politiek, economie en urbanisme.

Concerten, Uitzendingen, Optredens, Projecten & Onderzoek, Kunst & Media Laboratorium reBoot @ KUNST NRW.NL, Motor Schip Carolina, de Rijn, Keulen~Amsterdam, 8-15 oktober 1999

Infodrome

Infodrome is een denktank voor de overheid op het gebied van de informatiesamenleving. De doelstellingen van Infodrome zijn het verkrijgen van inzicht in de maatschappelijke gevolgen van de informatierevolutie, het organiseren en voeden van het maatschappelijk debat over de rol van de overheid hierin, en het adviseren van de overheid met betrekking tot relevante strategische keuzes.

Publikatie & Onderzoek Ruimtegebruik in het Informatie- en Communicatie Tijdperk @ Infodrome, Denktank van de Nederlandse Regering, Den Haag, 1 maart 2000

Virtuele Frictie

Virtual Reality is een instrument waarmee gebouwen en hun omgeving gesimuleerd kunnen worden. Dit instrument dat ontwikkeld is in de Amerikaanse ruimtevaart, wordt steeds meer ingezet bij de communicatie, het management en de marketing in de bouw.

Publikatie Virtuele Frictie @ de Architekt, no 29, ten Hagen & Stam bv, Den Haag, 1 juni 1998

Media & De Stad

De openbare stedelijke ruimte en de ‘ruimte’ van de communicatienetwerken worden gewoonlijk gezien als kaders voor sociale interactie, die met elkaar concurreren of elkaar uitsluiten. De traditionele functies van de stedelijke buitenruimte worden overgenomen door telecommunicatie netwerken. De in‑ en output van de kanalen hiervan worden steeds meer in de private binnenruimtes gesitueerd.

Publikatie Media & De Stad @ de Architekt, den Haag, 1 juli 1997
Introduktie Harm Tilman, hoofdredakteur @ de Architect, den Haag, 1  juli 1997

Media Babies on Chanel no.5

Telecommunicatie mist de tastbaarheid van echte ruimte.
Omgekeerd moet de cultuur van de stad digitale technologie integreren.
Hoe telecommunicatie en de stad op elkaar inwerken.
Media Babies on Chanel no.5 is een concept voor een digitale openbare structuur voor de stad Londen.

Artikel Netwerk Architectuur, Ed van Hinte @ Items 6, Nederland, 20 september 1995

news

Technologie & Stad @ BPD Magazine

Prof. Dr. Elphi Nelissen en Prof. Frans Vogelaar verkennen de mogelijkheden van de nieuwe technologie voor de toekomst van de stad.

Dubbel Interview Prof. Dr. Elphi Nelissen en Prof. Frans Vogelaar @ BPD Magazine, Nederland, 1 Juni 2018

Shrinking Car City @ Archined

Internet of Things Conferentie: op het snijvlak van techniek en de gebouwde omgeving.

Publikatie, Paul van den Bergh @ Archined, Nederland, 21 Mei 2014

Hybride Ruimte @ de Balie

Asfalt of Glasvezel: over nieuwe technologie en ruimtelijke ordening.
Een serie debatten over de inrichting van Nederland.
De nieuwe informatie-technologie zou zich de komende jaren wel eens kunnen ontpoppen als de grootste ordeverstoorder van de nationale ruimtelijke ordening.
Binnen vijf jaar zullen de ruimtelijke effecten van het internet als sociaal-economisch netwerk in alle hevigheid merkbaar worden.

Lezing & Discussie Asfalt of Glasvezel @ de Balie, Amsterdam, 25 januari 1999