#Theory

news

Hybrydowe Notacje @ Centrum Sztuki Współczesnej Toruń

Transdyscyplinarne warsztaty w Centrum Sztuki Współczesnej Toruń w Polsce, skupiające się na notacjach przestrzeni hybrydowej, poruszające kwestie środowisk miejskich w ich hybrydyzacji i złożoności.

Warsztat & Artykuł @ Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”, Toruń, Polska, 31 marca-3 kwientnia 2011

    

projects