Hybrydowe Notacje @ Centrum Sztuki Współczesnej Toruń

Wyposażony projektantów, architektów, urbanistów, architektów krajobrazu, planistów środowiskowych, muzyków, inżynierów oprogramowania i sprzętu i artystów multimedialnych, warsztatów skupiała się na zapisach mieszańca przestrzeni.

Przez mieszanie i łączenie dziedzin wiedzy użytkownika, warsztaty skierowane środowisk miejskich w ich hybrydyczności i złożoności.

Warsztat & Artykuł @ Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”, Toruń, Polska, 31 marca-3 kwientnia 2011

    

Hybrydowe
warunki
miejskie

    

Warsztatu


Seria wybranych sytuacjach miejskich w Toruniu, będzie funkcjonował jako studia przypadków do warsztatu. Te miejskie przestrzenie zostały uznane w ich wielości wymiarach: fizycznym i zbudowany przestrzeń, przestrzeń społeczna obsługi i spotkania, urojona przestrzeń narracji miejskich, warstwowa przestrzeń sieciowej komunikacji medialnej, płyn przestrzeń akustyczna, przestrzeń ducha historii, 5-wymiarowej przestrzeni przyszłości … te przestrzenne wielu wymiary nie były rozpatrywane oddzielnie oraz w izolacji, ale w ich nakładania się i fuzji, czyli przestrzeń była skierowana w jego stanie hybrydowym.

Liderzy warsztatów

Elizabeth Sikiaridi i Frans Vogelaar, Hybrid Space Lab

Kuratorzy

Daniel MuzyczukAgnieszka Pindera, Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu

Uczestnicy warsztatów

Dariusz BrzostekKrzysztof GutfrańskiKatarzyna KrakowiakKarol LangieŁukasz MrózAnna PilewiczJacek PlewickiMarcin PraszkowskiArtur StudzińskiMarta Tomasiak

Co łączy Erika Biingera, Johna Grzinicha, Elizabeth Sikiaridi & Frans Vogelaar?

Skąd pomysł żeby pierwsze i zarazem ostatnie wydanie magazynu P+Iś Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu znalazła się w numerze „Glissanda” poświęconym muzyce w przestrzeni publicznej?
Skąd pomysł żeby pierwsze i zarazem ostatnie wydanie magazynu P+K Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu znalazło się w numerze „Glissanda” poświęconym muzyce w przestrzeni publicznej?
Odpowiedzią jest długofalowy projekt o otwartej formule, który został zainicjowany w 2009 roku przez kuratorów (Daniel Muzyczuk, Agnieszka Pindera, Joanna Zielińska + Krzysztof Gutfrański – kurator programu P+K 2010-11) w toruńskiej instytucji z myślą a lokalnych spo-łecznościach.

POKÓJ Z KUCHNIA usytuowany na parterze CSW jest od tego czasu miej-scem dyskusji, koncertów i artystycznych akcji, funkcjonuje także jako punkt nieformalnych spotkań z przyjaciółmi i przestrzeń działań edukacyjnych.
Jest to obszar ogólnie dostępny i niebiletowany, który można też bezpłatnie wynająć na organizację wydarzeń zgodnych z założoną linią programową, a także miejsce, w którym rozegrało się co najmniej kilka gorących dyskusji na temat kondycji toruńskiej kultury.
Powołując do życia P+K, chcieliśmy podkreślić wydawałoby się oczywisty fakt, że przestrzeń instytucji sztuki jest przestrzenią publiczną. Temat ten podejmowaliśmy wielokrotnie w ramach rozmaitych wydarzeń.

Elemen-tem wartym podkreślenia jest również fakt, że przestrzeń ta służy poszerzeniu pola dzia-łalności instytucji sztuki o eksperymentalną muzykę oraz działania społeczne.
Uciekając od podniosłej atmosfery sal wystawowych, staraliśmy się stworzyć miejsce zdemokratyzowa-nej dystrybucji wiedzy.
Korzystając z gościnności „Glissanda” prezentujemy działania ostat-nich miesięcy, jakimi były warsztaty i wykłady pod tytułem Hybrydowe notacje, prowadzane przez Elizabeth Sikiaridi & Frans Vogelaar, a także siódma edycjallowych Map Czasu Johna Grzinicha.
Oba te projekty badały przestrzeń miejską, analizując jej różnorodne wymiary (przestrzeń fizyczna, architektoniczna i historyczna, wymiar społecznej użyteczności dane-go miejsca, sieci komunikacji medialnej, zmienność przestrzeni akustycznej, itd.).

Tekstom je podsumowującym towarzyszy rozmowa z Erikiem Biingerem, który za swoją najlepszą do tej pory realizację uznaje właśnie pracę w przestrzeni publicznej.