Urban Lab @ Metropolitan Solutions

In het Dutch Urban Lab brengt de Nederlandse Ambassade in Berlijn in samenwerking met Hybrid Space Lab en de gemeente Amsterdam de “Dutch Approach” op stedelijke uitdagingen voor het voetlicht.

Openbaar Programma Metropolitan Solutions Smart City Governance @ Dutch Urban Lab, CityCube, Berlin, 21 May 2015
Openbaar Programma Crisis Design @ Dutch Urban Lab, CityCube, Berlin, 22 May 2015

Embassy Lab Smart City Governance  is gewijd aan de vraag hoe meer transparantie kan worden bereikt door middel van intelligente netwerken tussen de verschillende actoren en de gebieden van de stad.

In het Dutch Urban Lab brengt de Nederlandse Ambassade in Berlijn in samenwerking met Hybrid Space Lab en de gemeente Amsterdam de “Dutch Approach” op stedelijke uitdagingen voor het voetlicht.
De Dutch Approach kenmerkt zich door sector overschrijdend en holistisch denken om de meest innovatieve en duurzame oplossingen te verzinnen voor vaak dringende problemen.
De complexiteit van stedelijke systemen vraagt om vroegtijdige betrokkenheid van verschillende stakeholders om uitdagingen te identificeren en een passende aanpak te formuleren.

Het Nederlandse Urban Lab in het Metropolitan Solutions verbindt potentiële gebruikers van over de hele wereld met Nederlandse vertegenwoordigers uit de politiek, bestuur, wetenschap en met ontwerpers, stedenbouwkundigen en architecten .

Dutch Urban Lab (Level 2, Hal B, Stand B35)

Embassy Lab Crisis Design onderzoekt hoe de verontrustende aspecten van het leven zoals oorlog, rampen en ontsnappen.
Wat is de impact van de crisis op de toekomstige design concepten?
Hoe kunnen ontwerpen bijdragen aan het creëren van een betere leefomgeving?

Workshops, lezingen & symposia Embassy Lab @ Koninkrijk der Nederlanden Ambassade, Berlijn, Duitsland & Koninkrijk der Nederlanden Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag, Nederland, 2014~2021

Embassy Lab is een prototype om te experimenteren met toekomstige functies van ambassades in het huidige tijdperk van EU, globalisering en digitalisering.

Embassy Lab CRISISdesign & Embassy Lab Smart City Government zijn ontwikkeld door Hybrid Space Lab in samenwerking met de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Berlijn en het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag.