Hybride Diplomatie

Hybride Diplomatie is de combinatie van traditionele diplomatie en innovatieve digitale diplomatie.
Hybride Diplomatie omvat de samenwerking tussen statelijke en niet-statelijke actoren in een netwerkdiplomatie die naast traditionele diplomaten en regeringen, ook maatschappelijke organisaties en ngo’s, bedrijven, internationale organisaties en andere spelers, plaatsvindt.

Lezingen, Workshop & Diskussies Hybride Diplomatie @ Ministerie van Buitenlandse Zaken, Directoraat-Generaal voor Europese Samenwerking (DGES), Innovatie Team DARE, Den Haag, 18 January 2018

Hybride
Diplomaat

Hybride Diplomatie richt zich ook op de meervoudige hybridisaties op het diplomatieke gebied, waaronder diplomatieke praktijken die communicatie in fysieke ruimte en sociale media combineren, die zich bezighouden met crossover-kwesties, en die bemiddelen in de interactievelden van verschillende culturen.

Hybride Diplomatie richt zich op de meervoudige hybridisaties van diplomatieke praktijken:
Samen met de traditionele diplomatieke kanalen ervaren we de opkomst van zelfredzaamheid georganiseerde transnationale burgernetwerken.
Naast fysieke ontmoetingen en toegewijde fysieke ruimtes van representatie zoals ambassades, zorgen digitale netwerken voor een revolutie op het gebied van transnationale communicatie.
Samen met de zorg voor de internationale betrekkingen in de longue durée, versnelling en ontwrichtende ontwikkelingen vragen extreem snelle reactie van de respondenten.

Hybride Diplomatie combineert onderzoek en richt zich op inventieve verkenningen van toekomstige diplomatie.
Hybride Diplomatie creëert een ruimte voor internationale interdisciplinaire dialoog en een creatieve uitwisseling over een breed scala aan onderwerpen zoals:

* Hoe integreert een hybride diplomatie formele en informele actoren, fysieke en digitale communicatieruimten en verschillende tijdmodi?

* Hoe combineer je digitale innovatie in diplomatie met traditionele diplomatieke praktijken?

* Hoe introduceer je nieuwe ideeën en integreer je digitale innovatie in grote en inerte organisaties?

* Wat kunnen bureaucratische systemen leren van kleine agile organisaties in deze context?

Reset Button
voor het
Debat
over
Migratie

Hybride Diplomatie creëert een inspirerende omgeving voor het verwerken van ideeën “zonder de doos”. Het richt zich op Co-Creative Intelligence, de mogelijkheid om problemen op een nieuwe manier in te kaderen en originele oplossingen te genereren. Co-Creative Intelligence schept ruimte voor nieuwe denkprocessen, die de discussie voeden met positieve energie en innovatieve ideeën en mogelijk het vastgelopen debat over migratie doorbreken: Een resetknop voor het debat over migratie!

Hybride Diplomatie is ontwikkeld binnen een programma met als doel het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken te ontwikkelen als een meer open, flexibele en wendbare organisatie. De documentatie van de uitkomst van de workshop door Willemien Brand van Buro Brand werd tentoongesteld op het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Creativiteit wordt als instrument ingezet om andere perspectieven op complexe uitdagingen te ontwikkelen. Creative Intelligence creëert ruimte voor nieuwe denkprocessen, die met positieve energie en innovatieve ideeën de discussie voeden.

Hybride Diplomatie creëert een plek waar je vanuit verschillende disciplines in gesprek gaat, op creatieve manier ideeën uitwisselt en vernieuwend samenwerkt aan urgente internationale vraagstukken.
Sommige problemen waar diplomaten mee geconfronteerd worden laten zich niet oplossen binnen de grenzen van een tekst, tablet, afdeling, ministerie, gebouw…of geest. In het Hybrid Diplomacy Lab creëren we een plek waar die grenzen niet bestaan.

Programma

Welkom
Hermien van Triest, Programma Directeur “Het Nieuwe Werken”, Ministerie van Buitenlandse Zaken

Inleiding
Thijs van der Plas, Directeur Generaal voor Europese Samenwerking (DGES), Ministerie van Buitenlandse Zaken

Concept, Programma Ontwikkeling, Introduktie, Lezing & Moderatie
Prof. Elizabeth Sikiaridi en Prof. Frans Vogelaar, Hybrid Space Lab

related PROJECTS