reBoot

Gedurende een week, van 18 tot 25 oktober 1999 gaat een boot als drijvend medialaboratorium op weg van Keulen naar Rotterdam en Amsterdam over de Rijn; de rivier die bij uitstek de verbondenheid van beide landen symboliseert.

Onderweg zal reBoot voor anker gaan in Düsseldorf, Duisburg, Emmerich, Arnhem, Rotterdam en Amsterdam.

reBoot daalt de Rijn af en opent een experimenteel hybride platform voor de uitwisseling van standpunten en perspectieven, het voortdurend verleggen van grenzen tussen kunst, media en geluid en hun verbinding met onderwerpen als politiek, economie en urbanisme.

Concerten, Uitzendingen, Optredens, Projecten & Onderzoek, Kunst & Media Laboratorium reBoot @ KUNST NRW.NL, Motor Schip Carolina, de Rijn, Keulen~Amsterdam, 8-15 oktober 1999

reBoot

In de maanden oktober en november van dit jaar vindt in Nederland een grootschalig cultureel samenwerkings- en uitwisselingsproject plaats tussen Nordrhein-Westfalen en Nederland, onder de titel Kunst NRW.NL.
In het kader van dit programma wordt een serie kunst en cultuurprojecten rond nieuwe media gerealiseerd die ontstaan vanuit een unieke samenwerking tussen instituten, kunstenaars en diverse culturele initiatieven uit beide landen.

De coördinatie is in handen van Eric Kluitenberg bij De Balie (Amsterdam) en Prof. Frans Vogelaar, Afdeling Hybride Ruimte aan de Kunsthochschule für Medien (Keulen), met als belangrijkste partnerorganisaties V2_Organisatie (Rotterdam) en Montevideo TBA (Amsterdam).

Op uitnodiging van het Kunst NRW/NL programma om 4 clubs in NRW en NL telematisch met elkaar te verbinden, ontwikkelde de afdeling Hybrid Space van de Academy of Media Arts Cologne het concept van een drijvend medialab, dat fysieke en digitale ruimte met elkaar verbindt.

De Rijn – als een archetypisch symbool van de verbinding en de vloeiende overgangen tussen Nederland en Nordrhein -Westfalen – te ontwikkelen door middel van dit gezamenlijke project nieuwe netwerkmogelijkheden tussen de twee landen.

Vanuit de gezamenlijke experimentele werk , een nieuwe hybride ( media en fysieke ) ruimte , is gebonden niet alleen op specifieke sites, maar blijkt ook uit hun verbinding.
Traditioneel trans lokale fysieke netwerken ( Rijn ) zijn verbonden met de nieuwe wereldwijde media netwerken ( Internet ).

Reboot opende een platform voor de uitwisseling van standpunten en perspectieven , de constante verschuiving van de grenzen tussen het gebied van kunst , media en muziek en hun koppeling met onderwerpen zoals politiek en economie , en stedenbouw.

reBoot-kunstenaressen/kunstenaars:

Yariv Alterfin/ Bettina Bachem/ Oskar van der Belt/ Dave Benett/ Christin Bolewski/ Persijn Broerse/ Nathalie Bruys/ Patrice Cros/ Nicolas Desponds/ Michel van Duyvenbode/ Eins & Eins/ Arthur Elzenaar/ flussux/ Nanna van Heest/ Dirk Holzberg/ Frank Horlitz/ Timothy Ingen-Housz/ Adam Hyde/ Isabelle Jenniches/ Gideon Kiers (D.U.M.B.)/ Joey Kops/ Chris Krönke/ Katrin Lehmann/ Martina Loepfe/ Arne Ludwig/ Marc Rene Matter/ Mauzz/ Andreas Menn/ Gels Middendorf/ Edward Milhuisen/ Myriel Milicevic/ Merel Mirage/ Jürgen Moritz/ Heike Mutter/ Alina Paluch/ Peter Pedaci/ Holger Reckter/ REWIND/ Remko Scha/ Simonex/ Ivar Smedstad/ Fabian Stärk/ Stephanie Thiersch/ Toek (DFM)/ Silke Wawro / Jost Wischnewski / Agnes Meyer-Brandis / Gregor Russ

Boot

Kunst
&
Media
Lab

reBoot is een kunst & media lab aan boord van een boot die op 8 oktober vanuit Keulen een week lang stroomafwaarts naar Amsterdam vaart.

Kunstenaars, muzikanten en mediacollectieven zullen projecten realiseren die zich op verschillende niveaus bezighouden met de rivier, plaatsen en het gerelateerde idee van netwerken.

Onderweg zal reBoot voor anker gaan in Düsseldorf, Duisburg, Emmerich, Arnhem en Rotterdam. Op deze stopplaatsen kan het kunst/media lab worden bezocht. In uitwisseling met lokale kunstenaars, DJ’s en experts vinden er optredens, concerten, rondleidingen en lezingen plaats. Tijdens de reis zal reBoot een live programma uitzenden op het internet via streaming video.

Programma

Vrijdag, 8 Oktober 1999
Keulen

20.00 Parcours performance at the exhibition, Deutzer Brücke
22.00 Opening party at “Weberschiffanleger” Leystapel, Schokoladenmuseum, Rheinkilometer 687
22.00 Andreas Menn: Zwei Objekte/Zwei Subjekte, mobile video-helmets
23.00 Triple r, Anima, Boris Bontempi: party
20.30 Dave Bennett: concert
21.30 Movement Jockeys

 

Zaterdag, 9 Oktober 1999
Düsseldorf
13.00 Departure Cologne
17.00 Arrival Düsseldorf, docking place Rheinterasse/Hofgartenufer, Rheinkilometer 745,5, Steiger Düsseldorf 2

15.30 Michal Hirsch: No Place – No Time, dance performance
17.30 Alina Paluch, Bettina Bachem, Jörg Külzhammer: diving event
18.00 Stephanie Thiersch, Uta Sander & Dave Bennet, process choreography
19.00 Jost Wischnewski, Gregor Russ, Parkhaus: reception
21.30 Ego Digits, Antonelli Electr. Live, Triple r, Strobocop, Anima, 1&1: party

 

Zondag, 10 Oktober 1999
Duisburg
11.00 Departure Düsseldorf
14.30 Arrival Duisburg, Innenhafen, in front of Stadtmuseum, Rheinkilometer 777

14.00 Boris Sieverts, guided tour: Kupferhütte
16.30 Andreas Menn: Zwei Objekte/zwei Subjekte, mobile video-helmets
16.30 Harry Flöter: Controlled Demolition, film
17.30 University of Duisburg: Art in the Internet, research project
18.30 Uta Sander, Dave Bennet & Axelle Sengissen: process choreography
21.00 Tomek Rejs: film projection
22.00 Josef Suchy: concert
22.45 Kunsthochschule für Medien Köln: Animation films
23.15 Computer Jockeys

 

Maandag, 11 Oktober 1999
Emmerich
15.00 Departure Duisburg, Inner harbour
19.30 Arrival in Emmerich, Rheinpromenade, Rheinkilometer 852

10.30 Boris Sieverts: guided tour
20.00 Stephanie Thiersch, Uta Sander & Dave Bennet, process choreography
20.30 Jürgen Moritz: Reading
21.00 Marc Rene Matter & Corinne Gerber: Labiles System Liebe, reading
21.30 Josef Suchi & 1&1: concert

 

Dinsdag, 12 Oktober 1999
Arnheim/Arnhem
12.00 Departure Emmerich
14.00 Arrival Arnheim, Rijnkade, Arnhem

9.30 Die Entwicklung der Rheinschiffahrt at the Rheinmuseum Emmerich: exhibition
12.00 Christine Meierhofer: Vergessen, reading
15.00 Academy of Fine Arts, Arnhem: reception & screening media art, one minute videos, NL Art Academies & KHM
18.30 Stephanie Thiersch, Uta Sander & Dave Bennet: process choreography
22.00 Brüsseler Platz 10a: music concert

 

Woensdag, 13 Oktober 1999
Rotterdam
7.00 Departure Arnheim
13:00 Arrival Rotterdam, Wilhelminarkade, opposite of Café Rotterdam

12.00 1&1 concert
17.00 Wolf Dieter Ernst: Media Activism 70, reading
18.00 Stephanie Thiersch, Uta Sander and Dave Bennet: process choreography
21.00 Flussux: concert
22.00 DJs, Xchange & Ozone Radio Riga: concert
23.00 Rotterdam: harbour tour

 

Donderdag, 14 Oktober 1999
Amsterdam
7.00 Departure Rotterdam
16.00 Arrival Amsterdam, Oostelijke Handelskade, next to the new Amsterdam Passengers Terminal

11.30 Jürgen Moritz: Unterschiedlich Sprechen, reading
14.00 Roemer van Toorn: The second modernity, reading
17.00 Stephanie Thiersch, Uta Sander & Dave Bennet: process choreography
21.00 Nosferatu & Dj Fidel: Rewind, film
22.00 Institut für Feinmotorik: concert
23.00 Feinmotorische DJs

 

Vrijdag, 15 Oktober 1999
Amsterdam

20.00 reBoot: NDSM-shipyard, Barbecue
22.00 reBoot: NDSM-shipyard,  final nervous breakdown party
23.00 reBoot: NDSM-shipyard,  1&1 concert

 

Vrijdag 8 Oktober 1999 – Vrijdag 15 October 1999

Dirk Holzberg: objective linx, on/offloading of the fisching.net
Josef Skil: recording/reproducing the boats sounds & broadcasting a live_mix_audiostream with all kind of sounds/images/div.libs live/pre_recorded/boat.
Huge Harry, Arthur Elsenaar & Remko Scha: Radio for Everyone; a Computer’s Reflections on the Future of Broadcasting
Stefan Kunzmann & Isabelle Jenniches: Whirligig: downstream & ashore small-scale narrow-cast performances for rhineboat and passengers, riverbanks and public
Ray & Bob: giving their present to the town
Peter Pedaci: traceroute_internet currents

Heike Mutter

59 Daar

86 De ark, het vlot, het schip. Drijvende gebouwen. De reizende tempels van de Indianen, de rondtrekkende huizen van de Mongolen, de woningen van de zigeuners zijn vroege voorlopers van de zwevende, vliegende architectuur van het elektronische tijdperk, de vliegtuigen, raketten, ruimtestations.

10 Nergens zijn, plaatsloos, verloren. Het verbergen, verhullen van vaste plaatsen, het afschaffen van plaatsen en op reis gaan. Utopia betekent U-topos, geen plaats, nergens.

15 Paden, wegen, rivieren Rechtdoor, rond naar rechts, rond naar links. Terwijl plaatsen “gestolde toestanden” laten zien, laten paden virtuele processen zien. Tijd wordt in de ruimte weergegeven als een voor – na fenomeen. Paden bevatten bewegingspatronen die protensie en retentie opbouwen in de bewegende persoon, d.w.z. anticipatie en retrospectie, verwachting en herinnering.

13 Wegwijzers. Net als een berg of een boom in het landschap kan een gebouwd ding de weg wijzen. Om de oriëntatie te vergemakkelijken, om een referentiepunt te zijn voor onze dagelijkse handelingen, een symbool in onze ruimtelijke verbeelding, om ons geheugen vast te zetten.

2 Ergens buiten de ruimte. In cyberspace is oriëntatie gefixeerd op instrumenten, d.w.z. op schalen van displays, niet langer op concrete dingen en plaatsen. Waar zijn de referentiepunten van de beschikbare tekens? De handelingsrituelen van de piloten onttrekken zich steeds meer aan de overeenkomstige zin van het lichaam. Het ruimteschip wordt voornamelijk bepaald door het netwerk van zenden en ontvangen van gegevens. Deze tekens zijn nu de werkelijke, de primaire waarnemingswereld.

1 Rampen het ongeluk, de vliegtuigcrash, de zeppelinbrand, het zinken van de Titanic, het opbranden van de bemande ruimteraket. De krachtigste industriële apparaten kunnen tot de meest verschrikkelijke catastrofes leiden als ze niet zorgvuldig gecontroleerd worden. De massa’s die ze in beweging zetten, hun snelheid, al hun kracht, hebben het meest verschrikkelijke vernietigende effect als ze plotseling worden gestopt of van hun doel worden afgeleid.
© Heike Mutter

Kunst
NRW.NL

Het samenwerkingsproject benadrukt de nauwe banden tussen beide landen, en geeft het grote belang aan dat deze regionale samenwerking in het kader van de voortgaande Europese integratie nu al heeft en in de toekomst nog in toenemende mate zal krijgen.

Zowel op cultureel gebied, als op het terrein van de media en de nieuwe media nemen Nederland en Nordrhein-Westfalen in Europa een vooraanstaande plaats in. Juist in deze twee landen wordt een verbinding gelegd tussen het grote maatschappelijke en het culturele belang van de nieuwe media ontwikkeling, die veel verder gaat dan simpelweg haar economische of technologische betekenis. Beide landen kunnen bovendien bogen op zowel een rijke culturele traditie en geschiedenis, als een uiterst levendig hedendaags kunst- en cultuurleven. Deze veelzijdigheid is dan ook het primaire uitgangspunt van het programma geweest.

KUNST NRW.NL
is een cultureel samenwerkingsproject van Nederland en Nordrhein-Westfalen

Hybride Ruimte is een nieuw interdisciplinair ontwerpgebied dat onderzoek doet naar de transformaties van de architectonische, stedelijke/regionale ruimte van het opkomende “informatietijdperk”.

Hybride Ruimte onderzoekt de dynamische interactie tussen architectuur/urbanisme en de ruimte van massamedia en communicatienetwerken.

Hybride Ruimte ontwikkelt scenario’s voor de wisselwerking tussen openbare stedelijke ruimte en openbare mediaruimte.

Publikatie Idensifying® Translocalities @ Kunst NRW.NL, Amsterdam, 1 oktober 1999
Idensifying® Translocalities wordt gepubliceerd als onderdeel van reBoot.

Hybride
Lokatie

In 1999 organiseerden wij, De Balie centrum voor cultuur en politiek in Amsterdam en de Academie voor Mediakunst Keulen, een interessant experiment dat heel bewust de relatie van de fysieke openbare ruimte onderzocht, in een tijdelijke setting en waar mogelijk in real-time verbonden met de ‘plaatsloze’ elektronische mediaruimte. Het project genaamd reBoot – een experiment met drijvende mediakunst, bracht ongeveer 50 kunstenaars (Duits en Nederlands) voor een week samen op een grote partyboot, die werd omgetoverd tot een drijvend medialaboratorium en presentatie- en performanceruimte. De boot voer tussen Keulen en Rotterdam en Amsterdam, en meerde aan in de steden Düsseldorf, Duisburg, Emmerich,. Arnhem en Rotterdam (allemaal aan de Rijn) en eindigde uiteindelijk in Amsterdam.

De interessante ervaring was allereerst de fixiteit van de medialocatie van het project, een website met een vaste URL, enkele livestreams met geluids- en videomateriaal en tv-uitzendingen op voornamelijk de Amsterdamse kabeltelevisie. Gedurende de week werd zoveel mogelijk materiaal vrijgegeven via deze vaste mediakanalen. De permanent veranderende positie van de boot en de artistieke experimenten die aan boord werden uitgevoerd in relatie tot het veranderende decor en de context van de boot stonden in schril contrast met de vaste medialocatie. Plotseling leek de medialocatie veel meer een stabiel punt, een ‘plaats’, een referentiepunt, dan de fysieke ruimte.

Het laat ons kennismaken met een omkering van perceptie die de komende jaren steeds sterker zal worden nu we op de drempel staan van de brede toepassing van een nieuwe generatie draadloze media. Onze fysieke locatie zal steeds meer vergankelijk en vloeibaar worden, terwijl onze medialocatie steeds vaster wordt. Er lijkt een dwingende behoefte te zijn om altijd verbonden te zijn, om een vaste en voortdurend toegankelijke medialocatie te hebben, terwijl er tegelijkertijd een groeiende angst en verlangen is naar controle over de nieuwe vloeibaarheid van de fysieke locatie. Naarmate draadloze en mobiele media geavanceerder worden, vergroten ze het potentieel voor fysieke mobiliteit (omdat je nu overal bereikbaar bent en overal kunt werken), maar dit mechanisme vergroot alleen maar de angst over het verlies van grip op de verblijfplaats van de “ander”. Vandaag de dag wordt dit al geïllustreerd door de voortdurende vraag van gebruikers van mobiele telefoons “Waar ben je?” aan de persoon aan de andere kant van de lijn.

Fragment uit het essay Constructing the Digital Commons, Eric Kluitenberg @ tactical media files, Amsterdam, 1 maart 2003

related PROJECTS