Esthetiek van Instabiliteit

Esthetiek vloeit voort uit het oude Griekse αἰσθάνομαι (aisthanomai, die betekent “ik waarneem, voel, voel”) en staat dus voor de mogelijkheid om Instabilities te waarnemen.
Inclusief onstabiele open dynamische netwerksystemen in onze perceptiebeelden, stellen ons in staat om begrip te ontwikkelen om daarmee te kunnen werken.
Onstabiliteit is het trefwoord van de toekomst. Stabiele systemen, zowel sociaal als natuurlijk, lopen aan hun einde. Dit vraagt om een nieuwe aanpak waarin we de esthetiek van onstabiliteit onze eigen maken door het te zien, te voelen en te scoren. Op deze manier kunnen we nieuwe materiaal- en immateriële structuren ontwerpen die instabiliteit vastleggen en integreren.

Dynamische
Systemen