#THINK TANK

“That knowledge has become the resource rather than a resource, is what makes our society “post-capitalist”.

It changes, fundamentally, the structure of society. It creates new social dynamics. It creates new economic dynamics. It creates new politics.”

Peter Drucker “Post-Capitalist Society”, 1993

projects

Dynamische Traditie

Het plan van de architecten (Hybrid Space Lab) sluit aan bij de zonder twijfel belangrijkste vraag voor de hedendaagse culturele identiteit: de juiste verhouding tussen traditie en vernieuwing. Hun idee van een meegroeiende groene wereld rondom het slot is de uitbeelding van het idee van de traditie als een dynamisch fenomeen.

Hybride Diplomatie

Hybride Diplomatie is de combinatie van traditionele diplomatie en innovatieve digitale diplomatie.
Hybride Diplomatie omvat de samenwerking tussen statelijke en niet-statelijke actoren in een netwerkdiplomatie die naast traditionele diplomaten en regeringen, ook maatschappelijke organisaties en ngo’s, bedrijven, internationale organisaties en andere spelers, plaatsvindt.

Lezingen, Workshop & Diskussies Hybride Diplomatie @ Ministerie van Buitenlandse Zaken, Directoraat-Generaal voor Europese Samenwerking (DGES), Innovatie Team DARE, Den Haag, 18 January 2018

Idensity®

De term ‘Idensity®’ is een conceptueel instrument voor het onderzoeken en ontwikkelen van ruimte in het informatie- en communicatie tijdperk.
Om de versmeltingen, de superpositie en de interacties van ‘virtuele’ media en ‘echte’ architecturale en stedelijke ruimtes te begrijpen, vervangt de nieuwe term Idensity® de verouderde conventionele termen van ruimtelijk onderscheid.

Concept & Onderzoek Idensity® © Hybrid Space Lab, Berlijn, 5 mei 2011

reBoot

Gedurende een week, van 18 tot 25 oktober 1999 gaat een boot als drijvend medialaboratorium op weg van Keulen naar Rotterdam en Amsterdam over de Rijn; de rivier die bij uitstek de verbondenheid van beide landen symboliseert.
reBoot daalt de Rijn af en opent een experimenteel hybride platform voor de uitwisseling van standpunten en perspectieven, het voortdurend verleggen van grenzen tussen kunst, media en geluid en hun verbinding met onderwerpen als politiek, economie en urbanisme.

Concerten, Uitzendingen, Optredens, Projecten & Onderzoek, Kunst & Media Laboratorium reBoot @ KUNST NRW.NL, Motor Schip Carolina, de Rijn, Keulen~Amsterdam, 8-15 oktober 1999

Esthetiek van Instabiliteit

Esthetiek vloeit voort uit het oude Griekse αἰσθάνομαι (aisthanomai, die betekent “ik waarneem, voel, voel”) en staat dus voor de mogelijkheid om Instabilities te waarnemen.
Inclusief onstabiele open dynamische netwerksystemen in onze perceptiebeelden, stellen ons in staat om begrip te ontwikkelen om daarmee te kunnen werken.
Onstabiliteit is het trefwoord van de toekomst. Stabiele systemen, zowel sociaal als natuurlijk, lopen aan hun einde. Dit vraagt om een nieuwe aanpak waarin we de esthetiek van onstabiliteit onze eigen maken door het te zien, te voelen en te scoren. Op deze manier kunnen we nieuwe materiaal- en immateriële structuren ontwerpen die instabiliteit vastleggen en integreren.

Concept Esthetiek van Instabiliteit © Hybrid Space Lab, Berlin, 19 September 2014

Hybrid Institut

Het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) heeft een reputatie opgebouwd als centrum voor alle aspecten van architectuur in Nederland en als grootste architectuurcentrum ter wereld.
Maar de gouden tijden zijn voorbij, het huidige bezuinigingsbeleid dwingt tot herbezinning.
Het NAi moest fuseren met twee andere instituten en gaat nu samen met deze partners nieuwe wegen in het Nieuwe Instituut.

Publikatie Hybride Instituut @ DB Deutsche Bauzeitung, Duitsland, 3 juni 2013

Hybrid Design Institute

De samenvoeging van de drie afzonderlijke Nederlandse instituten voor architectuur, design en media tot een nieuw hybride instituut.
Vandaag vindt een nog radicalere fusie plaats: creatieve productie in haar meest uiteenlopende uitingsvormen – of het nu gaat om muziek, grafisch ontwerp, architectuur, objectontwerp, video, enz. – wordt ondersteund door één enkel instrument, de computer.
Dit universele instrument biedt een brug die deze zeer verschillende creatieve velden met elkaar verbindt.

Publicatie Rebooting Design @ The Design Journal, Volume 15, Issue 4, UK, 5 december 2012

Infodrome

Infodrome is een denktank voor de overheid op het gebied van de informatiesamenleving. De doelstellingen van Infodrome zijn het verkrijgen van inzicht in de maatschappelijke gevolgen van de informatierevolutie, het organiseren en voeden van het maatschappelijk debat over de rol van de overheid hierin, en het adviseren van de overheid met betrekking tot relevante strategische keuzes.

Publikatie & Onderzoek Ruimtegebruik in het Informatie- en Communicatie Tijdperk @ Infodrome, Denktank van de Nederlandse Regering, Den Haag, 1 maart 2000

Virtuele Frictie

Virtual Reality is een instrument waarmee gebouwen en hun omgeving gesimuleerd kunnen worden. Dit instrument dat ontwikkeld is in de Amerikaanse ruimtevaart, wordt steeds meer ingezet bij de communicatie, het management en de marketing in de bouw.

Publikatie Virtuele Frictie @ de Architect, no 29, ten Hagen & Stam bv, Den Haag, 1 juni 1998

Media & De Stad

De openbare stedelijke ruimte en de ‘ruimte’ van de communicatienetwerken worden gewoonlijk gezien als kaders voor sociale interactie, die met elkaar concurreren of elkaar uitsluiten. De traditionele functies van de stedelijke buitenruimte worden overgenomen door telecommunicatie netwerken. De in‑ en output van de kanalen hiervan worden steeds meer in de private binnenruimtes gesitueerd.

Publikatie Media & De Stad @ de Architekt, den Haag, 1 juli 1997
Introduktie Harm Tilman, hoofdredakteur @ de Architect, den Haag, 1  juli 1997

Media Babies on Chanel no.5

Telecommunicatie mist de tastbaarheid van echte ruimte.
Omgekeerd moet de cultuur van de stad digitale technologie integreren.
Hoe telecommunicatie en de stad op elkaar inwerken.
Media Babies on Chanel no.5 is een concept voor een digitale openbare structuur voor de stad Londen.

Artikel Netwerk Architectuur, Ed van Hinte @ Items 6, Nederland, 20 september 1995

news

Technologie & Stad @ BPD Magazine

Prof. Dr. Elphi Nelissen en Prof. Frans Vogelaar verkennen de mogelijkheden van de nieuwe technologie voor de toekomst van de stad.

Dubbel Interview Prof. Dr. Elphi Nelissen en Prof. Frans Vogelaar @ BPD Magazine, Nederland, 1 Juni 2018

Jungle Magic @ Duitslandnieuws

Maar weinig bouwprojecten in Duitsland zijn meer omstreden dan de herbouw van het stadspaleis in Berlijn. Met dit gewaagde plan weet de Nederlandse professor Frans Vogelaar de vastgelopen discussie open te breken.

Publikatie, Bertus Bouman @ duitslandnieuws.nl, Berlijn, 15 september 2017

Information Technology & the Urban @ de Balie

Wat is de rol van stadsplanning in deze zeer dynamische, onvoorspelbare omgeving?
Wat kan het falende instrument van prognose vervangen?
Wat zijn de instrumenten voor het verwerken van mogelijke stedelijke transformaties?
Kunnen hybride (stedelijke en media) omgevingen fungeren als generatoren (van vertrouwen) die planning transformeren tot een evenement-communicatie (ruimte) en entertainment zone?

Discussie & Lezing Science Friction, Discussion @ de Orderverstoorders, de Balie, Amsterdam, 25 Januari 1999