#THINK TANK

“That knowledge has become the resource rather than a resource, is what makes our society “post-capitalist”.

It changes, fundamentally, the structure of society. It creates new social dynamics. It creates new economic dynamics. It creates new politics.”

Peter Drucker “Post-Capitalist Society”, 1993

projects

Dynamische Traditie

Het plan van de architecten (Hybrid Space Lab) sluit aan bij de zonder twijfel belangrijkste vraag voor de hedendaagse culturele identiteit: de juiste verhouding tussen traditie en vernieuwing. Hun idee van een meegroeiende groene wereld rondom het slot is de uitbeelding van het idee van de traditie als een dynamisch fenomeen.

Technologie en de Stad

Prof. Dr. Elphi Nelissen en Prof. Frans Vogelaar verkennen de mogelijkheden van de nieuwe technologie voor de toekomst van de stad. Interview Juni 2018 @ BPD magazine Amsterdam Visie Hoe zorgen we voor kwaliteit van leven in de stad? Hoe kunnen we bereiken dat het milieu geen schade lijdt? En dat we zo gezond mogelijk oud [...]

Jungle Magie

Maar weinig bouwprojecten in Duitsland zijn meer omstreden dan de herbouw van het stadspaleis in Berlijn. Met dit gewaagde plan weet de Nederlandse professor Frans Vogelaar de vastgelopen discussie open te breken.

Hybride Diplomatie

Hybride Diplomatie is de combinatie van traditionele diplomatie en innovatieve diplomatie.Hybride Diplomatie omvat de samenwerking tussen statelijke en niet-statelijke actoren in een netwerkdiplomatie die naast traditionele diplomaten en regeringen, ook maatschappelijke organisaties en ngo's, bedrijven, internationale organisaties en andere spelers, plaatsvindt. Ben Jij Een Hybride Diplomaat ? Lezingen, Workshop, Diskussies 18 January 2018 @ Ministerie [...]

Virtuele Frictie

De ontwikkeling van Virtual Reality (VR) is sterk verbonden met het verkennen van onbekende gebieden. Virtual Reality, dat vanaf de jaren ’20 langzaam in opkomst is, kwam in 1966 van de grond toen de NASA deze technologie introduceerde voor vlucht-simulatiesystemen in haar ruimtevaartprogramma. Omdat het te duur en te gevaarlijk was om de astronauten in de praktijk te trainen door ze de ruimte in te schieten moesten er methodes ontwikkeld worden waarmee de astronauten in opleiding een gesimuleerde ervaring gegeven kon worden. Hierbij wordt een kleine lichamelijke prikkel die een versnelling stimuleert, gecombineerd met visuele informatie die door de hersenen van de astronauten wordt geëxtrapoleerd en versterkt. Ze werden op deze wijze in een omgeving geplaatst waarmee getraind kon worden voor handelingen in de (echte) ruimte.

Media & Stad

De openbare stedelijke ruimte en de ‘ruimte’ van de communicatienetwerken worden gewoonlijk gezien als kaders voor sociale interactie, die met elkaar concurreren of elkaar uitsluiten. De traditionele functies van de stedelijke buitenruimte worden overgenomen door telecommunicatie netwerken. De in‑ en output van de kanalen hiervan worden steeds meer in de private binnenruimtes gesitueerd.

Media Babies on Chanel no.5

Hoe telecommunicatie en de stad interageren. Een concept voor een digitale openbare structuur voor de stad Londen

Idensity®

Om de fusies, de superpositie en de interacties van media en ‘echte’ architecturale / stedelijke ruimtes te begrijpen, vervangt de nieuwe term ‘idensity®’ de verouderde conventionele termen van ruimtelijk onderscheid.

reBoot

ReBoot is een drijvend Kunst en Media Lab

Infodrome

Infodrome is een denktank voor de overheid op het gebied van de informatiesamenleving onder leiding van staatssecretaris Rick van der Ploeg. De doelstellingen van Infodrome zijn het verkrijgen van inzicht in de maatschappelijke gevolgen van de informatierevolutie, het organiseren en voeden van het maatschappelijk debat over de rol van de overheid hierin, en het adviseren van de overheid met betrekking tot relevante strategische keuzes.

Esthetiek van Instabiliteit

Esthetiek vloeit voort uit de oude Griekse αἰσθάνομαι (aisthanomai, die betekent “ik waarneem, voel, voel”) en staat dus voor de mogelijkheid om Instabilities te waarnemen.
Inclusief onstabiele open dynamische netwerksystemen in onze perceptiebeelden, stellen ons in staat om begrip te ontwikkelen om daarmee te kunnen werken.

news

Jungle Magic @ Duitslandnieuws

Maar weinig bouwprojecten in Duitsland zijn meer omstreden dan de herbouw van het stadspaleis in Berlijn.
Met dit gewaagde plan weet de Nederlandse professor Frans Vogelaar de vastgelopen discussie open te breken.

Humboldt Volcano @ Querido Publishers

Het plan van de architecten (Hybrid Space Lab) sluit aan bij de zonder twijfel belangrijkste vraag voor de hedendaagse culturele identiteit: de juiste verhouding tussen traditie en vernieuwing. Hun idee van een meegroeiende groene wereld rondom het slot is de uitbeelding van het idee van de traditie als een dynamisch fenomeen.

Technology & The City

Prof. Dr. Elphi Nelissen en Prof. Frans Vogelaar verkennen de mogelijkheden van de nieuwe technologie voor de toekomst van de stad.