#Diplomacy Lab

is a prototype for experimenting with future functions of diplomacy in the age of EUization, globalization, and digitalization.

projects

Hybride Diplomatie

Hybride Diplomatie is de combinatie van traditionele diplomatie en innovatieve digitale diplomatie.
Hybride Diplomatie omvat de samenwerking tussen statelijke en niet-statelijke actoren in een netwerkdiplomatie die naast traditionele diplomaten en regeringen, ook maatschappelijke organisaties en ngo’s, bedrijven, internationale organisaties en andere spelers, plaatsvindt.

Lezingen, Workshop & Diskussies Hybride Diplomatie @ Ministerie van Buitenlandse Zaken, Directoraat-Generaal voor Europese Samenwerking (DGES), Innovatie Team DARE, Den Haag, 18 January 2018

news

Urban Lab @ Metropolitan Solutions

In het Dutch Urban Lab brengt de Nederlandse Ambassade in Berlijn in samenwerking met Hybrid Space Lab en de gemeente Amsterdam de “Dutch Approach” op stedelijke uitdagingen voor het voetlicht.

Openbaar Programma Metropolitan Solutions Smart City Governance @ Dutch Urban Lab, CityCube, Berlin, 21 May 2015
Openbaar Programma Crisis Design @ Dutch Urban Lab, CityCube, Berlin, 22 May 2015