Affect Space @ Transmediale

Affect Space verwijst naar zelf-medialiserende vrijetijdsruimtes die fungeren als affectieve achtergronden voor digitale zelfactivatie.

Hybrid Space Lab heeft in deze context Deep Space gepresenteerd.

Lezingen & Discussies Affect Space @ transmediale Festival  Face Value, HKW Haus der Kulturen der Welt, Berlijn, 4 februari 2018

Deep Space is een onderzoeksprogramma voor de lange termijn dat zich bezighoudt met geheugenpolitiek, controversiële ruimte en monumenten, digitalisering en erfgoed.

Deep Space: re-signifying Valle de los Caídos richt zich op het ontwikkelen van creatieve processen, concepten en ideeën die de symbolische kracht van de plek kunnen doorbreken en transformeren.

Workshop Deep Space: re-signifying Valle de los Caídos @ Medialab Prado & Valle de los Caídos, Madrid, 25-27 Oktober 2018
Opening, Exhibition, Lecture & Discussion Lost Memory – Recovered Memory @ Goethe Institut & Fundación Pablo Iglesias, Madrid, 5 Juni 2019
Workshop & Lecture @ ISEA 2022 Symposium “Possibilities” Heritage and Futures, Barcelona, 12 & 14 Juni 2022

Affect
Space

Lezing en discussie Prof. Elizabeth Sikiaridi & Prof. Frans Vogelaar, Hybrid Space Lab

Als onderdeel van het Affect Space onderzoek dat masterclasses en evenementen in Berlijn, Madrid, Rotterdam en Den Haag koppelt, bespreekt deze rondetafel de context en resultaten van de eerste masterclass in de serie.

Affect Space verwijst naar de zelf gemediasileerde vrijetijdsruimtes die fungeren als affectieve achtergronden voor digitale zelfactivatie.

Al meer dan dertig jaar creëert transmediale een ruimte voor kritische reflectie over culturele transformatie vanuit een post-digitaal perspectief.

Het jaarlijkse festival brengt internationale kunstenaars, onderzoekers, activisten en denkers samen met als doel nieuwe perspectieven op ons technologische tijdperk te ontwikkelen door de verstrengeling van verschillende genres en curatoriële benaderingen. In de loop van zijn geschiedenis is transmediale uitgegroeid van VideoFilmFest tot een van de belangrijkste evenementen voor kunst en digitale cultuur wereldwijd.

Face
Value

“Dingen zijn wat ze zijn, maar zouden ze ook anders kunnen zijn? transmediale 2018 face value wil de balans opmaken van de actualiteit, de dingen erkennen zoals ze zijn voordat ze zeggen hoe ze anders zouden kunnen zijn. Het is een poging om de waarden te onderzoeken, evenals de processen van waardecreatie, die hebben bijgedragen aan ons huidige moment van extreme politieke, economische en culturele verdeeldheid. Het festival zoekt naar mogelijke nieuwe manieren om de alarmerende ontwikkeling van een digitaal populisme, de radicalisering van de netcultuur en de nieuwe cultuuroorlogen te weerstaan en te deconstrueren.

“Dingen op hun waarde schatten” lijkt de norm te zijn geworden in het publieke debat te midden van de huidige reactionaire en algoritmisch gestuurde communicatiepraktijken. transmediale wil deze impuls om dingen te beoordelen op hun onmiddellijke verschijning uitdagen en in plaats daarvan kijken naar minder zichtbare kwesties, die diep door alle sectoren van de samenleving lopen. Hiertoe behoren machtsverhoudingen die zelden worden besproken op evenementen over digitale cultuur, zoals de huidige onevenwichtigheden in klasse, geslacht en ras, die ook worden ingebouwd in technologische systemen. In plaats van een emancipatoir alternatief te bieden, lijkt de (post)digitale cultuur vandaag de dag haatzaaiende, racistische en neokoloniale krachten te ondersteunen. Dit mag echter geen reden zijn om te treuren over een mythisch verleden, waarin het internet zogenaamd vrij was en digitale creativiteit ongebonden. Het is eerder nodig om zowel verontrustende als verenigende culturele praktijken te omarmen, evenals gedurfd speculatief denken, om autokritiek te bevorderen en het besef dat niets ooit zo eenvoudig is als het oppervlak doet vermoeden. Op dezelfde manier bestaan culturele evenementen zoals transmediale uit verschillende politieke denkbeelden en gemeenschappen die tegelijkertijd resistent en medeplichtig zijn aan de ontwikkelingen waartegen men zich zo dringend moet verzetten. Met deze uitdagingen en paradoxen van het huidige moment in gedachten, hoe kunnen kunstenaars, culturele werkers en speculatieve theoretici reageren op de huidige politiek van dingen op hun eigen waarde schatten en tegelijkertijd hun eigen waarden onder ogen zien? Hoe benoem je vooroordelen en uitbuitingsmechanismen voor wat ze zijn, om nieuwe manieren te formuleren om ze te weerstaan, te deconstrueren of te overstijgen?”
transmediale Festival 2018 Face Value

related PROJECTS